Plangintza Urbanistikoa: Garapen plangintza

Data Izenburua Batzordea / Gaia
2012-07-27 LAN-3 - Lanbarrengaina xehetasun azterketa Behin betiko onarpena Planeamendua Batzordea
2012-07-26 LAN-3 - Lanbarrengaina sektoreko urbanizatzeko jarduketa programaren aldaketa. Hasierako onarpena Planeamendua Batzordea
2012-07-10 Ugaldetxo auzoko, UAD 1 Parada etxea. Borondatezko birpartzelazio egitasmoa. Haiserako onarpena. Planeamendua Batzordea
2012-06-07 LIN-8 Arkotz arearen xehetasun azterketa. Behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea
2012-06-07 Lintzirin Gaina 71. eremua SE 1(F) lursaila. Xehetasun Azterketa. Behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea
2012-02-20 LAN-3 lanbarrengaina sektoreko Urbanizatzeko Jarduketa Programa. Behin betiko onarpena Planeamendua Batzordea
2012-02-03 LAN-3, Lanbarrengaina, sektoreko urbanizazio proiektuaren hasierako onarpena. Planeamendua Batzordea
2012-02-03 Ergoien auzoko UE 2/1 eremuko urbanizazio proiektuaren hasierako onarpena. Planeamendua Batzordea
2011-11-25 ELI-6 UAD 2. Sarastiberri xehetasun azterketa. Behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea
2011-06-06 UGA-1 UAD 2. Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala. Behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea
2011-05-22 Parada etxea. Xehetasun azterketa behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea
2011-05-05 TRAPADA eremuko Plan Berezia. Hasierako onarpena Planeamendua Batzordea
2011-05-02 UGA-1-A eremuko Plan Berezia. Behin betiko onarpena Planeamendua Batzordea
2011-03-15 ALT-4 Altzibar auzoko "Olalde" sektorearen Urbanizazio Proiektua. Behin betiko onarpena Planeamendua Batzordea
2011-03-02 LAN-3 plan partziala. Behin betiko onarpena Planeamendua Batzordea
2011-01-18 ALT-4 sektoreko Birpatzelazio Proiektua. Behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea
2011-01-12 LAN-1, LIN-6 eta UGA-7 eremuetako Plan Berezia. Behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea
2010-09-21 ERG-1-E area. Xehetasun azterketa hasierako onarpena. Planeamendua Batzordea
2010-08-17 ELI-6A F lursailaren xehetasun azterketa behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea
2010-07-30 LIN-3-A areari dagokion Arau Subsidiarioen Aldaketarako proiektua. Hasierako onarpena. Planeamendua Batzordea
2010-06-30 ELI-6A F lursailaren urbanizazio egitasmoa behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea
2010-06-03 ARR-1A eta ARR-1B eremuak Urbanizazio Proiektua behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea
2010-03-22 ALT-4 Altzibar auzoko "Olalde" sektorearen Hirigintza Jarduketarako Programa. PAU.Behin betiko onarpena Planeamendua Batzordea
2010-03-16 ARR-1A Arragua auzoa. Birpartzelatze Proeiktuaren behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea
2010-03-11 ARR-1A eta ARR-1B eremuak Urbanizatzeko Jarduketa Programa behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea
2010-03-11 ARR-1B Arragua auzoa. Birpartzelatze Proeiktuaren behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea
2010-03-10 ALT-4 Altzibar auzoko "Olalde" sektorearen Plan Partziala. Behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea
2010-03-01 ARR-1A Arragua auzoa. Plan Berezia. Behin betiko onarpena Planeamendua Batzordea
2010-03-01 ARR-1B Arragua auzoa. Plan Partziala. Behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea
2009-04-27 Lintzirin Gaina. D lursaila. Xehetasun Azterketa. Behin betiko onarpena Planeamendua Batzordea
2009-04-27 GUR 1D. Gurutze auzoa. Eguzkialde. Xehetasun azterketa. Behin betiko onarpena Planeamendua Batzordea
2009-01-26 ALT 2B. Altzibar. Xehetasun Azterketa. Behin betiko onarpena Planeamendua Batzordea
2009-01-19 Lintzirin Gaina. C, D eta E lursailak. Birpartzelazio egitasmoa Hasierako onarpena. Jendaurreko epea. Planeamendua Batzordea
2009-01-16 Lintzirin Gaina. Plan Partzial aldaketa. Behin betiko onarpena Planeamendua Batzordea
2008-07-11 22.1 eremua. Iturriotz auzoa. Birpartzelazio egitasmoa. Behin betiko onarpena. Planeamendua Batzordea