Datu babesari buruzko informazio gehigarria

Tratamenduaren arduraduna

Oiartzungo Udala

Helbidea: Done eztebe plaza z/g, 20180 Oiartzun (Gipuzkoa)

Tlf. 943 490 142

Posta: oiartzun@oiartzun.org

Tratamenduaren helburuak eta kontserbatze epeak

Herritarren eskaerei arreta emateko dagokien espedienteak kudeatzea. Datu horiek jarduera administratiboa irauten duen bitartean tratatuko dira eta ondoren, Euskal Kultura Ondareari buruzko Legeriaren arabera (7/1990 Legea)

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean oinarritutako eskumenak garatzea.

Hartzaileak

Arloan eskumena duten beste Administrazioei datu pertsonalak lagatzea aurreikusten da.

Eskubideak erabiltzea

Interesa duen pertsonak eskubidea izango du datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko, eta datu horien tratamentua mugatzeko edo aurka egiteko, Udaleko helbidera jakinarazpen idatzi bat bidaliaz identitatea egiaztatzen duen agiria sartuz bertan. Baita ere, datuen babes alorreko Kontrol Agintaritzaren tutoretza eskuratzeko eskubidea izango du.

Adin txikikoen datuak

Adin txikikoen gainean guraso agintea edo tutoretza duen titularrak datu pertsonalen tratamendua baimentzen du lehen esandako helburuekin.