UGA-1B - U.A.D.1 Parada eremuaren Xehetasun Azterketari haserako onarpena

Oiartzungo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2016ko irailaren 27an egindako bilkuran, Otegui Eraikuntzak S.L. enpresak aurkeztu eta Rehabite Aholkularitza Teknikoa S.L.P.k idatzitako Oiartzungo Ugaldetxo auzoko UGA-1B – U.A.D.1 Parada eremuari, Xehetasun Azterketari haserako onarpena ematea erabaki zuen.

Interesatuek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ahal ditzaten Proiektua eta bere espedientea hogei eguneko epean jendaurrean jarri dira.

Oiartzun, 2016ko irailaren 29a.—Idazkaria.