Mendi eta ingurumen teknikari lanpostu bat

Erakunde iragarlea: Oiartzungo Udala

2015EKO ENPLEGU PUBLIKORAKO ESKAINTZAREN XEDE DEN MENDI ETA INGURUMEN TEKNIKARI LANPOSTU BAT BETETZEKO DEIALDIA.

MENDI ETA INGURUMEN TEKNIKARI LANPOSTUA BETETZEKO LEHIAKETA-OPOSAKETA: AZKEN EMAITZA

 

  HAUTAGAIA

  1. FROGA

  3. FROGA

  4. FROGA

 OPOSIZIOA      GUZTIRA

  LEHIAKETA

  GUZTIRA

  72498843-Z

   20,25

   41,00

   7,29

   68,54

   8

   76,54

  72448913-V

   17,40

   25,34

   7,93

   50,67

   8

   58,67

  72456475-N

   15,00

   28,59

   5,06

   48,65

   8

   56,65

 

Hautaketa prozesuaren emaitzak ikusi ondoren eta Hamargarren Oinarriaren arabera, zerrenda hau argitara ematen da, puntu gehien lortu dituen hautagaiaren aldeko proposamena eginez, hots 72498843-Z, honek hiru lan eguneko epea daukalarik Hirugarren Oinarrian ezarritako baldintzak egiaztatzeko. Bestalde proposamen hau Udalaren organo eskudunari luzatzen zaio izendapen ondorioetarako.

Egintza honen inpugnazioa egin daiteke, deialdia arautzen duten oinarrien hamalaugarrenean ezarritakoaren arabera.

Oiartzunen, 2016ko otsailaren 22an. Epaimahaiaren Idazkariak.